Osmanlı’ya Bağlılık Yemini Eden Eski Tekfur Köse Mihal Kimdir?

Osman Bey döneminde, Koyunhisar savaşının kazanılmasında sonra Osman Bey Marmara’nın güneyinde ve özellikle Bursa çevresinde akınlara hız vermiş, bölgedeki Bizans Tekfurları ile yoğun mücadele içerisine girmiştir.1313 yılına gelindiğinde ise aslında Bizans’a bağlı bir Tekfur olan(vali) Harmankaya Tekfuru Köse MihalOsman Bey’in tabiine girdiğini ve Müslüman olduğunu ilan etmiştir. Köse Mihal’in Osmanlı Tabiine girmesinin ardından güçlenen Osman Bey, bölgedeki fetihleri hızlandırmıştır.

Tarihsel rivayetlere göre Harmankaya Tekfuru olan Köse MihalOsman Bey tarafından bir çarpışma sonrasında esir alınır. Kötü muamele görüp rezil edileceğini, zindana atılacağını yada öldürüleceğini düşünürken Türkler ve Osman Bey tarafından çok iyi muamele görür. Hatta esir olarak alınmaz ve kendisine iyi davranılır, Osman Beytarafından kendisine özgür olduğu ve isterse ayrılabileceği söylenir. Bundan çok etkilenen Köse Mihal ayrıldıktan sonra geri döner ve Osman Beyin tabiine girdiğini ve Müslüman olduğunu ilan eder.

Köse Mihal Osman Gaziyi Pusudan Kurtarıyor

Osman Bey, bölge Tekfurları ile iyi ilişkiler kurmuştu, ancak arka planda bölge Tekfurlarının onları sevmediğini ve o bölgeden atmak için fırsat kolladıklarını biliyordu. 1298 yılında Bilecik Tekfurunun kızı ile Yarhisar Tekfurunun kızı arasındaki düğüne Osman Gazi davet edildi. Tekfurlar birlik olup düğünde pusu kurarak Osman Gazi’yi öldürmeyi planlıyorlardı. Aslında Bilecek Tekfuru ile Osman Gazi, iyi bir iletişim halinde olmasına rağmen, Tekfurlar kendi aralarında bir araya geldiklerinde birbirlerini ateşliyor ve Osman Gazi‘ ye karşı plan tertipliyorlardı.

Harmankaya Tekfuru Köse Mihal’de Osman Gazi’ye karşı planlanan düğün pususunun haberini alıp Osman Gazi’ye söyler. Osman Gazi de kendisine hazırlanan pusu planını sekteye uğratmamak için kendi hazırlıklarını gizlice yaparak, pusuya düşmüş yani zokayı yutmuş gibi yaparak her şeyden habersiz bir şekilde düğüne gelmiş hissi verir.

Osman Gazi ve aşireti yaylaya çıktıkları zaman, ağır eşyaların ve kadınların Bilecik Kalesinde kalmasına Bilecik Tekfuru izin veriyordu. Yine düğün sebebiyle Osman Gazi kadınların Bilecik kalesinde kalması için Tekfurundanizin istedi. Ancak Tekfurun bilmediği şey ise kadın kıyafeti ile kaleye giren 40 kadar kişi aslında Osmanlı askerleriydi. Bilecik Kalesi düğün sebebiyle az sayıda asker tarafından korunuyor, ayrıca Bilecik Tekfuru elindeki askerleri Osman Gazi‘ ye hazırladıkları pusuda kullanmak için düğüne getirmişti.

Düğün sırasında Bilecik Kalesinde ki Osmanlı askerleri açığa çıkarak rahat bir şekilde kaleyi ele geçirdiler. Ardından Osman BeyBilecik Kalesinin alındığı haberini aldıktan sonra Kaldırık Derbendinde düğünden dönen Bilecik Tekfuruna pusu kurarak planını boşa çıkartıp sonunu getirmiştir. Ardından vakit kaybetmeden Yarhisar kalesine de saldıran Osman Bey, burayı da ele geçirerek Yarhisar Tekfurunun kızı Holofira’yı  alarak Bilecik’e geri dönmüştür. Daha sonra Müslüman olup Nilüfer Hatun adını alan Holofira, ile oğlu Orhan’ı evlendirmiştir. (1298)

Yani kendisine planlanan pusudan Harmankaya Tekfuru Köse Mihal sayesinde kurtulan Osman Gazi ile Köse Mihal arasında oldukça iyi ilişkiler kurulmuş, Osman Gazi ve Köse Mihal’in ölümünden sora da aynı iyi ilişkiler çocukları arasında da devam etmiştir.

Köse MihalOsman Gazi ile çok yakın ilişkiler içerisinde olmuş ve bölgeyi çok iyi yani tabiri caizse karış karış bilen biri olarak Osman Gazi‘ye kılavuzluk edecek kadar yakın bir yerde yer almıştır. Köse MihalMüslüman olduktan sonra Abdullah Mihal Gazi adını almıştır. Asıl adı Mikhael Kosses olan Köse Mihal, Osmanlı tarafına geçen ilk önemli Bizans TekfurudurKöse Mihal’in ardından gelen çocukları ve torunları da Osmanlı İmparatorluğununyükseliş dönemlerinde padişahlara yakın kişiler olarak hizmetlerine devam etmişlerdir. Köse Mihal, OsmanlıDevletine büyük hizmetlerde bulunmuş, saygı duyulan ve önemli bir kahraman olarak anılmıştır. Köse Mihalhakkında Osmanlı tarihi kaynaklarında pek çok bilgi bulunmamakta birlikte, ayrıca doğum tarihi ile ölüm sebebi  de bilinmemektedir. Eskişehir’in Mihalçık ilçesinin onun adından geldiği bilinmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir