Tapınak Şövalyeleri Müslümanlarla Dost mu Tapınak Şövalyeleri Kimdir ?

Tapınak şövalyelerinin Haçlı Seferleri sırasında binlerce masum Müslümanı öldürdüğünü belirtmeden geçmeyelim bizim belirttiğimiz bizim bu yazıda değindiğimiz dostluk ideolojik ve amaçsal bir düşünce birlikteliği anlamına gelmektedir.Tapınak şövalyeleri, Haçlı Seferleri sırasında ortaya çıkan ve giderek büyümesi, zenginleşmesi nedeniyle Fransa kralı ve Papa’nın ortak ihanetine uğrayarak katledilen ve yeraltına çekilen gizli bir örgüttür. Bugün hala varlığını sürdüren tapınak şövalyeleri,

Pek çok komplo teorisine malzeme olmaktadır.Kudüs Hazreti İsa’nın doğum yeridir. 11. yüzyılda Kudüs, Müslümanların elindeydi. Bu sebepten Avrupa’da Papa için Kudüs, Her ne pahasına olursa olsun ele geçirilmeliydi. Bu sebeple 1095 yılında Papa 2. Petrus, Müslüman halklara karşı savaş ilan etti.
Tabii din adına olduğu iddia edilse de Haçlı Seferlerinin altında yatan amaç farklıydı. O dönemde batı dünyası açlık, sefalet, savaşlar ve hastalıklar ile uğraşıyordu. Doğudaki halklar ise zengin refah, bolluk ve barış içerisindeydi. Bu zenginliğe iştahı kabaran batılı barbarlar, doğudaki Müslümanlara karşı bir işgal hareketine giriştiler. Buna da Haçlı Seferleri adını verdiler.

Tapınak Şövalyelerine gelirsek, 13. yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında oluşan özel Seçkin bir birliktir. Papa 2. Petrus’un çağrısıyla Avrupalı devletlerin Kutsal Topraklar olan Kudüs’ü Müslümanların elinden Kurtarmak üzere giriştikleri Haçlı Seferleri sırasında ortaya çıkmışlardır. Tapınak şövalyeleri Kudüs’te ve bu yol üzerindeki kurulan Hristiyan devletçikler ve Kudüs’e giden Hristiyan hacıların yolboyu güvenliğini korumakla görevli idiler.

Tapınak şövalyeleri özenle seçilen yüksek kabiliyetli askerlerden oluşmaktaydı. Tapınak şövalyeleri Kudüs işgali ve sonrasında çok önemli noktalara gelmişlerdir. Hristiyanların yeni hüküm sürmeye başladığı bu yerlerde etkin bir rol oynamışlardır.Papa ve Tapınak Şövalyelerinin Arası Bozuluyor

Tapınak Şövalyeleri dünyadaki ilk banka sistemini kurmuş, bu sisteme göre Fransa’dan yola çıkacak bir hacı Hıristiyan Kudüs’e gitmeden parasını Fransa’daki tapınak şövalyesine veriyor, karşılığında bir belge alıyordu. Bu belgeyle Kudüs’e gittiğinde parasının karşılığı olan kağıtta yazan miktarı Kudüs’teki tapınak şövalyesi kendisine ödüyordu. Bu sistem ve kutsal topraklardaki savaşlardan elde edilen ganimetlerle birlikte Tapınak şövalyelerinin elde ettiği Servet, inanılmaz boyutlara ulaştı. Zenginlikle birlikte tapınak şövalyeleri paranın gücünü kullanmaya başladılar.

Paranın nüfus etmesiyle ülkelerde de Etkin olmaya, derebeylerini yönlendirmeye ve hatta İngiltere’de kralın yetkilerini kısıtlayan Magna Carta sözleşmesini imzalatmaya kadar giden bir güce sahip oldular.
Tapınak şövalyelerinin elde ettiği servet Tabiki kralların ve Papa’nın iştahını kabartmaya başlamıştı. Fransa kralının da bile neredeyse o Servet yoktu. Fransa kralı Güzel Filip (Philippe de Bel) da tapınak şövalyelerinin parasına göz dikerek, onları ortadan kaldırmayı hedefledi. Çoğu tapınak şövalyesini şatoda, toplantı bahanesiyle bir araya getirip daha sonra kılıçtan geçirdi. Bu katliama sebep olarak, tapınak şövalyelerinin Kabala öğretisine inandıkları ve Yahudileştikleri gerekçesiyle din dışı işlerle uğraşmalarıydı. Ardından hayatta kalanlara da yoğun işkencelerde bulundular. İşkence altındaki Tapınak Şövalyeleri bu zor şartlarda kendilerine yüklenen suçların hepsini kabul ettiler ve bir anda Tapınak şövalyeleri Günah Keçisi oldu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir