Devlet eliyle kumar, ilk olarak Milli Şef döneminde başlatılmış! Belgelerle açıklandı

Bugün maalesef toplumun geniş kitlelerine bir virüs gibi sirayet eden Milli Piyango illetinin, Türkiye’nin önünü tıkayan uygulamaların çoğunun altında imzası olan İsmet İnönü ve CHP döneminde uygulamaya konulduğunu biliyor muydunuz? Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz, kaleme aldığı yazısında bu konuyu belgeleriyle kamouoyuna açıkladı.İşte Adnan Öksüz’ün o yazısı…Günümüzdeki yapısı ile Milli Piyango ilk kim zamanında uygulanmaya başlandı?

Hangi hükümet ve hangi Başbakan, hangi Cumhurbaşkanı imza attı bu harama!

Hiç merak ettiniz mi?

Merakınızı gidermek istiyorum… Hadi başlayalım;

* Kanun Numarası: 3670.

* Kanunun kabul tarihi: 05.07.1939.

* Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih; 11.07.1939, Sayı; 4255.

* Yayımlandığı düstur: Tertip; 3 Cilt, 20 Sayfa; 784.

Anlaşılacağı üzere bugünkü haliyle Milli Piyango Kanunu’nun çıktığı dönem Milli Şef dönemidir.

İsmet İnönü’nün devlete ve hükümete tek başına hâkim olduğu dönemdir.

Kanundaki bazı maddeleri de buraya almak istiyorum;

* “Madde 9 – Piyango İdaresi’nin hâsılatı ile bilet, liste ve ilanları ve resmi dairelerle olan muhaberatı, keşidede kazananların ikramiye ve amortileri; devlet, belediye ve hususi idarelere ait her türlü vergi ve resimden muaftır.”

Devlet eliyle kumar, ilk olarak Milli Şef döneminde başlatılmış! Belgelerle açıklandı

 

* “Madde 12 – Piyango idaresine ait mallar devlet malıdır. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmete geçirenler veya her ne suretle olursa olsun suiistimal edenler ve piyango biletlerini taklit ve tahrif edenler devlet malları ve paraları hakkında ika olunan bu gibi suçlara müterettib cezalara tabidirler.”

* “Madde 13 – Biletlerin, üzerinde yazılı kıymetlerden daha yüksek fiyatla satılması memnudur. Hilafına hareket eden bayiler yüksek fiyatla sattıkları beher bilet için iki yüz Türk Lirası idarî para cezasıyla cezalandırılacakları gibi bayilik ruhsatnameleri de o yerin en büyük mülkî amiri tarafından geri alınır.”

Daha o yıllarda Milli Piyango için, “Devlet malları ve paraları hakkında” uygulanan hükümlerin uygulanması, bu haramın devlet garantisi kapsamına sokulması son derece manidar…

***

Son cümlem şu: Cumhuriyetin ilk dönemlerinde devlet eli ile uygulamaya konulan bu “haram”, ne yazık ki hâlen tüm hızıyla işlenmeye devam ediyor…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir