Sykes-Picot’ ihanetini hatırlatan Başkan Erdoğan’dan tarihi uyarı!

Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 100. yıldönümü ve Paris’te 72 dolayında ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını buluşturan törenler şu soruları akla getiriyor;

Üzerinden bir asır geçmiş olmasına rağmen işgaller, savaşlar ve göçler neden bitmedi, neden bitmiyor?” 

Bunun bana göre tek bir cevabı var.

Çünkü, Ortadoğu yeniden emperyalist güç odakları tarafından kendi çıkarları yönünde şekillendirilmeye çalışılıyor olması sebebiyle bitmiyor. 

Ortadoğu’daki işgaller ve terör örgütlerine desteklerle sürdürülen vesayet savaşları, kin ve nefrete dayalı, sömürü odaklı tarihi ihanetler, faklı versiyonlarla yeniden devreye sokulmuş. 

Kısacası, ‘Birinci Dünya Savaşı’ bitmedi hâlâ devam ediyor.

SYKES – PİCOT GİZLİ ANLAŞMASI NEYDİ?

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yılı törenlerine katılmak üzere Fransa’da bulunan Başkan ErdoğanFransız ‘Le Figaro’ gazetesine yazdığı makalede tarihi bir ihaneti hatırlatarak uyarıda bulundu.

“Bölgemizde yeni Sykes-Picot paylaşımlarının yapılmasına müsaade etmeyiz”diyerek açık ve net bir uyarı mesajı vermiş oldu.

Makalenin en çok dikkat çeken kısmı işte burası.

Önce Başkan Erdoğan’ın dile getirdiği şu gizli Sykes- Picot, gizli ihanet anlaşması neydi ona bir bakalım.

Sykes- Picot; 16 Mayıs 1916 tarihinde İngiltere ve Fransa arasında yapılan ve tüm itilaf devletlerinin destek verdiği ‘Osmanlının parçalanması ve topraklarının paylaşılması’nı öngören gizli antlaşmadır.

Sykes-Picot Antlaşmasının Maddeleri

1. Rusya’ya, Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis ile Güneydoğu Anadolu’nun bir kısmı,

2. Fransa’ya, Doğu Akdeniz bölgesi, Adana, Antep, Urfa, Diyarbakır, Musul ile Suriye kıyıları,

3. İngiltere’ye Hayfa ve Akka limanları, Bağdat ile Basra ve Güney Mezopotamya verilecektir.

4. Fransa ile İngiltere’nin elde ettiği topraklarda Arap devletleri konfederasyonuveya Fransız ve İngiliz denetiminde tek bir Arap devleti kurulacak,

5. İskenderun serbest liman olacak,

6. Filistin’de, kutsal yerleşim yeri olması nedeniyle bir uluslararası yönetim kurulacaktır.

1917 Bolşevik devriminden sonra RusyaSykes-Picot gizli anlaşmasından vazgeçmiş, Lenin, gizli olan bu anlaşmayı dünya kamuoyuna açıklamıştır.

Bu bilgiler ortaya çıktıktan sonra Osmanlı Devleti, olası bir bölünmenin sonucunda asıl hedefin Büyük Arap Devleti’ni kurmak olmadığını, İngiliz ve Fransızların, yönetimine egemen olacağı çok sayıda ufak ülkeler kurulacağını anlatmaya çalıştıysa da, ne yazık ki Arapları ikna edememiştir. 

Parçalanan bölge günümüze kadar sürekli olarak çatışma altında kalmıştır. 

Halk sürekli olarak zulüm görmüş, diktatörlerin altında ezilmiştir. 

Amaç hiçbir zaman halkın bağımsızlığı ya da devletlerin güçlenmesi olmamış; 

İngiltere, Fransa ve ABD, başta olmak üzere büyük devletler tarafından ilkel kabileciliğe dayalı diktatörlerin sayesinde o ülkelerdeki kaynaklar, o günden bugüne rahat bir şekilde sömürülmektedir.

Başkan ErdoğanLe Figaro gazetesindeki makalesinde, geçmişteki ihanet anlaşmasını hatırlatarak, günümüzde ABD öncülüğündeki emperyalist güç odakları tarafından sömürü ve işgallerin devamı niteliğinde yeni bir Sykes-Picotgizli planının hayata geçirilmesi uğruna Ortadoğu’daki oyun ve entrikalara dikkat çekmiş oldu.

YENİ İHANETLER, GİZLİ PLANLAR… 

Tarihte birçok gizli ihanet planları ve oyunları kurgulanmış ve uygulanmıştır.

Günümüzde ABD öncülüğündeki emperyalist güç odakları yeni ihanet planlarını hayata geçirmek için her yola başvurdukları ve tarihteki gizli ihanetlerin devamı niteliğinde yeni senaryoları hayata geçirme uğraşı içinde oldukları gerçeği ortadadır.

Irak’ın bahaneler üzerinden işgali ve bölünmesi, Suriye’de benzer bir planı uygulamak istemesinin sebebi de o planın gereğidir. 

Sarı şeytan Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi, ABD’nin Türkiyebaşta olmak üzere bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve güvenliğini tehdit eden terör örgütlerini silahlandırıp eğitmesi, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi devre dışı bırakma girişimleri, hep o planın bir parçasıdır.

İran ve Türkiye’nin de hedef alınarak tehdit edilmesi, siyasi baskılar altına alınıp yaptırımlar ve mucidi ABD’nin olduğu krizlerle kuşatılmak istenmesi de o plan dahilinde gerçekleştirilmeye çalışılıyor.

ABD öncülüğündeki güç odaklarının Ortadoğu üzerinde iki önemli hedefi var.

Birincisi, İsrail’in güvenliği için ona bölgede yeni alanlar açmak suretiyle ‘Büyük İsrail’in gelecekte gerçekleşmesine zemin hazırlamaktır.

İkinci hedef; Bölgeyi yeniden kendi çıkarları yönünde şekillendirmek, sömürü politikalarını kolaylaştırıp, bölgenin enerji kaynaklarına hakim olmak suretiyle dünyaya hükmetme emellerine ulaşmak.

Bu iki hedefe ulaşabilmek için bölge ülkelerini yeni bir Sykes-Picot benzeri ihanet planını gerçekleştirmenin şart olduğuna inanılıyor.

ABD’nin, BaşkanıTrump (sarı şeytan)’ın asıl hedefi bu…

İşte Başkan Erdoğan, onun için makalesinde tarihi ihaneti hatırlatıp uyarıda bulundu.

Mehmet Koçak/Yeniakit

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir