Masonların gücü..!

1957 yılında, rahmetli Adnan Menderes, İstanbul’da bir imâr hareketine girişmiş, meydanları genişletmiş, yeni caddeler açmıştı. Genişletilmek istenen meydanlardan biri de Karaköy’dü. Burada bugünkü Tatlıcılar müessesesinin bulunduğu yerde iki katlı  minyon, çinko kaplı kadîm bir câmî vardı. O yıkılıp yok edildi.

Fakat, onun önünde, sâhil tarafındaki Ziraat Bankası yıkılamadı. Hattâ Ziraat Bankası’nı tâkiben, rıhtım istikâmetinde bir binâ yıkıldığı hâlde (şimdi yeniden yapıldı) Ziraat Bankası tek başına ve ortada uzun müddet sağı-solu boş olarak ortada kaldı.

Menderes, bu binâyı yıkmaya muvaffak olamadı. Çünkü, bu binânın balkonunda Hıram Usta’nın elinde çekiç bulunan devâsa bir heykeli vardır. Galata köprüsünden bakıldığında, ayan beyan görülen, dört-beş metre boyundaki bu heykel sebebiyle bu binânın yıkılamamış olduğunu acabâ bir bilen var mıdır? Üstelik bu heykelin oraya Osmanlılar zamanında dikilebilmiş olduğunu da düşünürsek, masonluğun Türkiye’deki gücünü anlayabiliriz.

Üstad Kadir Mısıroğlu, Filistin Dramının Düşündürdükleri, Sh:37, Dipnot:36, Basım:200

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir